Senioren AanBod

Welkom

Senioren AanBod is een vereniging voor 50+ers in Beusichem en omstreken.


Zie ook Activiteiten

26 juni Kersen eten

Het Bestuur:

Voorzitter: J. Posthumus
Secretaris: M. Kelder
Penningmeester: G. van der Wiel
Algemeen bestuurslid: H. Brekelmans
Algemeen bestuurslid: L. Peute
Algemeen bestuurslid: G. van Rooyen
Algemeen bestuurslid: I. van Niekerk

Dorpshuis 't Zoetzand, Beusichem

Inlichtingen bij:
Secr. M.M.E. Kelder
Lijsterbeslaan 7
4111 LC Zoelmond
Tel.0345-501623

Email:  seniorenaanbod@gmail.com

ANBI


Onze vereniging heeft tot doel 50+ers op een leuke manier met elkaar in contact te brengen. Elke woensdag is er een programma in Dorpshuis 't Zoetzand in Beusichem: inloopmiddagen, themamiddagen.....
Zie Activiteiten.

Senioren aanBod stemt haar activiteiten af op de wensen van de leden en deelnemers.

In nauwe samenwerking met Welzijn Rivierstroom worden ook andere diensten aangeboden, zoals belastinghulp, thuisadministratie, huursubsidieaanvragen enz.