Senioren AanBod

Welkom

Senioren AanBod is een vereniging voor 50+ers in Beusichem en omstreken.


Het Bestuur:

Voorzitter: J. Posthumus
Secretaris: M. Kelder
Penningmeester: G. van der Wiel


Email:  seniorenaanbod@gmail.com

Dorpshuis 't Zoetzand, Beusichem

Inlichtingen bij:
Secr. M.M.E. Kelder
Lijsterbeslaan 7
4111 LC Zoelmond
Tel.0345-501623

Email:  seniorenaanbod@gmail.com

ANBI