Senioren aanBod

Over SaB

Senioren aanBod is een vereniging voor 50+ers in Beusichem en Zoelmond

Voorzitter: J. Posthumus

Secretariaat en info:
M.M.E. Kelder
Lijsterbeslaan 7
4111 LC Zoelmond
Tel. 0345 501623
Email: seniorenaanbod@gmail.com

Penningmeester: G. van der Wiel

Het lidmaatschap bedraagt € 5.00 per maand met uitzondering van juli en augustus.
Per jaar is dat € 50.00
U kunt de contributie overmaken op bankrekening NL13RABO0312536925 t.n.v. Senioren aanBod, Beusichem met vermelding van "lidmaatschap".
Of contant op de club.
.