Senioren aanBod

Jan Posthumus Koninklijk Onderscheiden

Zondag 7 december 2008

Foto: de Zakengids

Tijdens de Nationale Vrijwilligersdag, afgelopen zondag, werd Jan Postumus door burgemeester Tammes de Koninklijke onderscheiding opgespeld en benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij heeft zich als vrijwilliger bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.
Jan Posthumus (69) maakt sinds 1975 deel uit van het bestuur van Stichting Peuterspeelzalen Beusichem. Als penningmeester zette hij zich in voor de ontwikkeling en begeleiding van een organisatie die peuterspeelzaalwerk met veel professionaliteit wil aanbieden binnen de gemeente Buren. In de steeds weer veranderende markt op peuterspeelzaalgebied heeft decorandus altijd weer gezorgd voor een gezonde financiŽle situatie. Door de fusie met kinderopvang Rivierenland komt zijn functie te vervallen.

Gedurende tien jaar (1988-1998) was decorandus penningmeester van Oranjevereniging Beusichem. Sinds 1997 is Posthumus penningmeester van de Stichting Dorpshuis Beusichem-Zoelmond. Deze stichting heeft tot doel het in stand houden van een of meerdere gebouwen ten behoeve van de ontplooiing van het verenigings- en gemeenschapsleven.

Sinds 2004 is hij voorzitter van Senioren aanBod, een vereniging die tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het welzijn en welbevinden van 55+-ers.
En sinds 2004 is decorandus vrijwilliger bij de SWOB (Stichting Welzijn Ouderen Buren). Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van allerlei activiteiten, zoals het ontstaan van Senioren aanBod en het houden van gesprekken met inwoners van Beusichem en Zoelmond – de zogenoemde klankbordgroep Wonen – over de wensen ten aanzien van o.a. het nieuwe seniorencomplex.
Daarnaast verleent hij administratieve ondersteuning aan senioren, thans onder de naam Burenhulp. Ook is Posthumus meer dan tien jaar secretaris van de Kruisvereniging Beusichem geweest en een aantal jaren bestuurslid van Kinderopvang Rivierenland.

Foto: Rias Immink

Bron: StadTiel en de ZakengidsTop

Terug